Demeczky István fogalmazványa a Hirsch Majorral kötendő haszonbérleti szerződéshez.1854-55

Demeczky István fogalmazványa a Hirsch Majorral kötendő haszonbérleti szerződéshez. Hirsch árverés útján bérelte ki 1855-57-ig a kocsmát, ám végül is visszakozott, Fridman Mihálynak és nejének adta át a bérleti jogot (a velük kötött szerződés itt olvasható). A fogalmazvány után Istvánnak a kocsmával kapcsolatos, 1855. évre vonatkozó számításai olvashatók. 1854-55 körül.

1855ik évtul 3 evre.

 

a Közös Kortsma Kötelezvény haszonberi pontyai

1ör fizett évenkint á mészárszékbül 28 Itzeféle palinkat régi Itzén[1], és 28 font[2] öntöt gyergyat. Mit Sz(ent): Mihály Napig [szeptember 29.] ki adni Köteles Mivel 2 vekanyi[3] föld ahoz számitatik

2or a Kortsmat jo rendbe, tartani mindég jó italt árulni az épületekket anyiszor á menyiszer szükséges meg reparalni fedeni haszonbérbe beszamitas nélkül

3or az épületeket assecuraltatni [biztosítani] mert ha meg égne a haszonbérlő Kara leszen es ujónan maga Költségén felalitani köteles az adott egeszen fizetni tartozik haszonbérbe beszamitas nélkül

4er az Arendat mindég előre év negyedenkint fizetni

5ör palinkat akinek tetzeni fog adni rovasra vagy nyugtatora garasaval otsoban mind masnak ad ... avagy mas Kortsmarosok, hust a meszarszekbe vágni, a Kötelezvényi belyeg is szinte á haszonbérlő Költsége

6or minthogy az Istaló és cséplő Szin nints felépitve azt a valasztandó igazgató felügyelése mellet fél épiteni s Költseget előlegezni mi á haszonbérbe be vétetik Koteles

7er a földeket a mint altal veszi ugy által adni 3 év mulva köteles

8 a Kortsma birtokosokat meg betsülni s kinek mit fizetni tartozik Közös felügyelötül ki dolgozva és szíjel vetve fogja Kapni

9er a felügyelönek felügyeléséér s munkajaér haszonbéren felül haszonberül Köteles minden satoros ünepekbe Új Esztendön s utolso farsangra Ket Itze jo palinkat, husvétkor egy Czimer[4] szép borju hust minden evbe ugy szinte minden evre 5 marha nyelvet adni

Subarendalni [másnak haszonbérbe kiadni] Urasag hire és beleegyezése nélkül haszonbérlés s egy évi haszonbér elvesztése alatt nem szabad.

Hirsch Major m.p.[1] Régi vagy magyar icce = 0,848 l.

[2] Magyar (ún. bécsi font) = 0,5606 kg.

[3] Szántómérték: 0,12-3,0 hold; 132-750 nöl.

[4] Címer – borjú negyed.