báró Meskó Jakab - Demeczky Ferenc.1825

Báró Meskó Jakab levele Demeczky Ferencnek, aki korábban levélben tudakozódott tőle, hogy megvette-e unokahúga és férje Abaúj megyei birtokait. Mindez azért lehetett fontos, mert mint kiderült, Tamássy Katalin és férje, nagyiváni Fekete József hamis bevallást tettek e birtokokkal kapcsolatban a jászói konvent előtt, olyanokat is magukénak vallva, melyeknek nem voltak birtokában (lásd: Demeczky Ferenc levélfogalmazványát Meskó Jakabhoz). Széplak. 1825. augusztus 6.

á Monsieur
Monsieur Francois de Demetzkÿ

á

Bernádfalva

 

L.S.


Meg külömböztetett tisztelettel valo Demetzkÿ Ur!

 

Betses rendeit vévén, mellyekkel tőlem tudakozodni tetczik, ha valjon Fekete Urtol és Hitvessétől ezen Megyében lévő Birtokjok iránt Tractatusra [szerződésre] léptem – vagy nem? Melyre válaszolhatom hogy igen is Tractatusra léptem, melynek következésében Birtokjok által is adatott; ha mindazon által Tiszteltt Urnak, vagy akár kinek Másnak is aztat Magának meg szerezni Kedvek tartaná, meg térittvén az én Költségeimet, igen szivessen által engedni Kész volnék. Egyébbaránt különös tisztelettel vagyok

 

Tekintetes Urnak!
Szeplakon Aug(ustus) 6kán 1825.

Le kötelezett          
B(áró). Mesko J(akab). m.p.