Demeczky Ferenc - Ladomérszky Imre.1845

Demeczky Ferenc levélfogalmazványa sógorához, Ladomérszky Imréhez. Megtudjuk, hogy súlyos beteg Ferenc fiánál járt látogatóban Forrón (ami akkor Kassa birtoka volt, és fia volt a kihelyezett városi tiszttartó), majd útban hazafelé megfázott. Valószínűleg e meghűlés szövődményei vezettek végül egy hónappal későbbi halálához (ami 84 éves korát tekintve nem is olyan meglepő). Köszöni a segítségükre küldött 25 pengőforintot. (Imre rendszeresen támogatta kisebb-nagyobb összegekkel sógorát és annak családját.) Beszámol a földeket leginkább érintő folyamatos esőzésekről, és áradásokról, amelyek miatt Kassán 9-10 forint lett egy köböl gabona ára. (1845-ben nagy árvizek sújtották az országot.) A központozás nem tartozott Ferenc erősségei közé, ezért szögletes zárójelben tüntetem fel a tagolást és értelmezést könnyítő írásjeleket. A fogalmazvánnyal egy lapon szerepel a pro A(nn)o 1845, Bernatfalusi Zsidoktul ki szedendö Ut Kaparokra penz című névlista is. Bernátfalva. 1845. augusztus 20.

Tegnap haza jövén F[orró]bul[,] ahol az nagyon beteg ferencz Fiamnal egy Nehany Napokik[,] Mék [míg] tsak jobban Nem lett voltam, Mar itten tanaltam K(edves). Sogor Ur(am) levelét mellyet meg olvasván és hoszank Nagy attyafi Szeretetét tapasztalván az Segédsegünkre Köldett 25 p(engő)f(orinto)t alassan Koszönyuk[,] tiszta Szévbül Kivanván hogy az Mindenhato D(rága). Kedves Sogor Uramot Nantsival edgyütt alandó s – jo egésségbe tartsa és eltesse örömünkre és Mindennel amit tsak Magoknak Kivannak és ohajtyak algya es boldogetsa:

Itten harmat napja hogy nem esözik[,] de Ujra be borult és Isten tudgya ha Ujra nem fog é esni[,] es azt is amit az iszapbul ki szettük Ujra el nem rontja é

itten Sokkal dragabb mint Mint ezelött volt az élet [búza], mert az el hordott hidak miat sohonnat nem hoszhatnak[,] el lévén rontva az Hernadon lévő hidasnémeti[,] Zsadanyi[,] Baksi[,] Széplaki [híd] és igy Füziri jarásba ha tsak Kassanak vagy az nagy Sárba gibártnak nem megyen masut ott nem mehet, deaz életet is szünet nélkul levö essözések miat sem nem hordhatak sem nem csepelhetik, és igy az eletnek Most Az ara nagyon fel mentt. Kassan 9-10 forint egy Köböl[1] gabona igy tehat ha az Zsadanyi vagy Hidasnémeti Hit fel lészen épétve, vagy Kereszturba vagy Ujhelybe életért Menni Szandékozok mivel ottan sokkal otsobnak lenni mondgyak, és Vevö Keres Mehet. Miskolczon pedig szinte olly arra [ára] az az eletnek mint Kassan mert ottan sok hazakkat embereketis elvit és több mezöket be öntvén az termést be iszapolta az visz [.] forrón Palenka masina leven életett igen keveset vagy epen sem(m)it sem adnak el.

Én tegnap hidek-Szelbe [hidegben, szélben] haza joven Nagyon meg hütettem magamot, és Mondhatom hogy ros(s)zul vagyok mert laxotis [lázat?] Kaptam, és semmi apeti[t]usom [étvágyam] sincs, az hoszam valok minnyajan egésségesek én is reménlem hogy az Mindenhato az elobeni egésségemet hogy ha életbe Mék Meg tartani akar vis(s)za adgya és így én az hitvesemmel edgyüt ezer csokok Koszt Mindenbe tapasztaltt attyafi Szeretetben ajanlom Magunkat Maradok.

Az Leanyaim Kedves S(ógor). Ur(am) kezeit[,] Nants(i)ét pedig Magat vele edgyüt csokollyuk[.] itten fiatal ember Scrabak freczko mintegy 24 évés meg halaloszván tegnap el temetett. Getsén[2]

Lojza pedig Kölönösen alassan Kezeit Csokolván Köszöni az befestet Kendöért mivel Nagyon teszik Nekie[,] az ruhat pedig csak amint lehet alassa[n] Kéri be festettni[.]

Stanczi irtt Nantsinak[,] nem tugya-e Kapta-e [nem tudja, megkapta-e a levelet].[1] Régi magyar száraz űrmérték, itt valószínűleg kassai köböl: 83 liter.

[2] Ez az adat a levél datálásának forrása: FHL INTL Film 2010715. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin. Vsechsvatych. RK. Sterbe Reg. Vol. n. 977. 1844-1881. fol. 8 recto. [1845. 08. 19. Skrabák Frigyes 29 éves, tiszteletbeli esküdt temetése Gecsén.]