Demeczky Leopoldina - Demeczky Ferenc.1845

Demeczky Leopoldina levele Demeczky Ferencnek. (Leopoldina Ferenc harmadfokú unokahúga volt a kassai ágból.) Valószínűleg bernátfalvi birtokrészével kapcsolatos megbízásokat ad neki. Ő és testvére, Lajos sem lakott Bernátfalván, így az ottani birtokaikkal kapcsolatos tennivalókat nyilván az ott lakó rokonok látták el. Kassa. 1845. augustus 29.

Tekintetes Török Szent Miklosi
Demetzkÿ Ferentz Tabla Biró
Urnak meg külömböztettett tisztele[ttel]

Bernatfalvára

A Kosárkát, és Asztalkendőt alázatos
köszönettel küldöm visza.

L.S.

 

Kassán 29ik Aug(ustus) (1)845

Drága Kedves Uram Bátyám!

Alázatos köszönettel vettem tudósitását, s továbáis alázatossan kérem, méltóztasson a teendő lenni, a mint leg jobnak méltóztattik látni, a Szalmával is, és Samlóra ra parantsolni, hogy fel vigyázon mindenre. a ki egyéb eránt Kedves Nénikémnek alázatos tisztelettünket meg jelenteni alázatossan kérvén Atyafi szeretettébe ajanlot meg külömböztettet tiszteletel maradtam sietve

Kedves Uram Bátyámnak

 

Tisztelve szerettel húga
Harasztÿ Leopoldina   
született Demetzkÿ m.p.