Ladomérszky Klára - Palugyay Imre.1837

Ladomérszky Klára levélfogalmazványa Palugyay Imre kassai püspöknek. Bátyja, Ladomérszky László 1802-től 1829-ig kassamindszenti plébános volt, ott is halt meg. (Márvány sírköve a mai napig is látható a kassamindszenti temetőben.) A levélből kiderül, hogy férjével együtt már nyolc éve hiába próbálják elérni a László végrendeletében rájuk hagyott javak és pénz átadását. Kéri a püspököt, hogy lépjen fel határozottan az érdekükben. (A papírlapon még legalább egy, talán két fogalmazvány található. Demeczky Ferencet gyakran bízták meg a falubeliek ügyes-bajos dolgaik írásba foglalásával, itt az ő fogalmazványait láthatjuk.) Bernátfalva. 1837.

Nagyságos Püspök Úr
Nagy kegyeségű Jóltévő Uram!

Férjemnek többszöri nyujtot esedezései utánn, Istenben boldogult Testvérem Ladomérszky vóltt K(oksó). Minczenti Plébánus Javainak, engem illettö részében tett végsö határozását :/: Férjemnek Ágyban lévö sinlődése miatt, kintelenitetem folyamodni Nagyságodhoz, hogy Nyoltz Évektül ólta fügöben lévö igaz keresetemet valamint Testvéremtül is végsö határozása következésében ream úgy szinte Gyermekeimre hagyot Javainak használasát, Nagyságod élött folyamatba vett ’s helyben hagyot igaz keresetünket :/ kegyesen meg parancsolni: ’s végsö Iteletyét hozni, ’s engem /: ...só farsangkor Tisztelendö Dienes Sandor Ur beadott számadása ... :/ kegyesen ki fizetetni, parancsolni méltóztatna. Aki egyebb aránt ujitván kérésemet, mély tisztelettel kezeit csókolva maradok

Nagyságodnak

alázatos Szolgalója        
Ladomérszky Klara        
Idösb Demeczky Ferencz Nöje