Ladomérszky Imre - Demeczky Ferenc.1843

Ladomérszky Imre levele sógorához, Demeczky Ferenchez. Pest. 1843. május 17.

Spectabili Domino
Affini Francisco
Seniori Demeczkÿ
Bernátfalva

[Tekintetes idősb
Demeczky Ferenc sógor uramnak]
 

Kedves Sógor Uram!

Most hála Istennek mind a ketten[1] egésségesek vagyunk,- hanem szomoruságunkra elvesztettük azon jó Barátunkat, tudniillik Anchelÿ Doctort, aki Minket gyakran Mulatott és vigasztalt, és Kit Tertsa is jól ösmert.

Tegnap temettük el ezen jó barátunkat,- Mondják meg Tertsának is, hogy Anchelÿ Doctor, az én régi jó Barátom Nincs többé! – Béke hamvaira!!!

Loiza, Tertsa és Mari számára, úgy szintén Néném részére ruhára valót küldünk,- Mindegyiknek reá van a Neve irva, - kinek számára vagyon?

Itten küldök 5. f(orinto)t Néném számára, és tiszteljük, tsókollyuk Minnyájokat, és pedig Maradok

Pesten Majus 17én (1)843

      Tisztelö Sógora

Ladomérszky Imre m.p.[1] Ladomérszky Imre agglegény volt, háztartását unokahúga, Demeczky Ferenc lánya, Anna vezette. Lásd: Kávássy Zsuzsanna – Nováky–rokonság.1930-40