Ladomérszky Imre - Demeczky Ferenc.1842

Ladomérszky Imre levele sógorához, Demeczky Ferenchez. A vezetéknevén csak Bogádynak hívott férfiú feltehetően Ferenc egyik másodunokaöccse[1], aki úgy tűnik haszonbérbe adta ki Ferencnek bernátfalvi földjeit. Pest. 1842. július. 20.

Kedves Sógor Uram!

Náni szerentsésen visszajött, de Bogádÿ is nagyon várta, gondolván hogy Arendát kap, azonban halván, hogy semmit sem kaphat ez úttal, Nagyon bosszankodott olyannyira, hogy én Magaméból adtam néki sógor uram helyet fél esztendei Arenda fejébe 10. pengö forintot; Arról szólló Nyugtatványt tehát ide Mellékelve küldöm sógor Uramnak, hogy azt használhassa, Occasione Computus cum Bogádÿ ineundi ... –

Azonban kértük mind én, mind pedig Náni Bogádit, hogy tsak még legalább ebben az Esztendöben Foldjeit elne adja, foképpen Diosÿ Miklossal ne ereszkedjen még Egyességre: Amit megis igért.

Én holnap a Gözhajon Bétsbe fogok utazni bizonyos dolgaim végett, és Nánit is elviszem magamal, hogy legalább még Béts Várossát láthassa, folyó hólnap 28an vissza fogok jönni.-

Itten küldök 5. pengöt, tisztellyük, tsókollyuk Nanival együtt Minyájokat.

én pedig maradok

Pesten Julius
20kán (1)842
Tisztelö Sógora       
Ladomérszkÿ Imre m.p.


[1] Lásd Demeczky Borbála gyermekeit.