Ladomérszky Imre - Demeczky Ferenc.1841

Ladomérszky Imre levele sógorához, Demeczky Ferenchez. Kiderül, hogy a levél megírásának időpontjában, 1841 áprilisában Ferenc Terézia nevű leánya Ladomérszkyéknél időzött (talán gyógykezelés céljából), és csak júniusban tervezte hazautazását Anna nővére társaságában. A dőlt betűs feljegyzés Demeczky Ferenc kézírása. Pest. 1841. április 21.

5 Maÿ percepta [Megkaptam május 5-én.]

Pestino
Spectabili Domino
Affini Francisco
Seniori Demeczkÿ

Bernátfalvae

[Pest
Tekintetes idősb
Demeczky Ferenc
sógor uramnak
 
Bernátfalva]

 

Kedves Drága Sógor Uram!

Most hála Istennek egésségesek vagyunk,- itten küldök 5. pengö f(orinto)t. - Náni Junius holnapban szándékozik Tertsát haza kisérteni, ha egésséges lészen, - óhajtja Már Sógor Uramat, édes Annyát, és többieket látni, - Most is Tertsával együtt Kezeit tsókollya Sogor Uramnak, és édes Annyának,- én is Mindnyájokat tisztelem, tsókolom, és Maradok

Pesten Apr(ilis) 21én
                 (1)841

Igaz szivü Sógor     
Ladomérszkÿ Imre m.p.