Demeczky Ferenc - Zsidora György - Záloglevél.1817 (2)

Demeczky Ferenc zálogszerződése Zsidora György búzafalvi lakossal. Bernátfalva. 1817. december 24.

Alább irtt vettem fel Buzafalusi lakostúl Zsidora Gyorgytül Mostansag folyo Válto Czedulában KétszáztizenKét id est [azaz] 212 R(énus)forintokat, Melly Sum(m)aban [összeg fejében] Zálog Képen által attam Nékie füzi p(rae)diumban felsö Nyomasba, erdö alatt lévö Nagy földembül Tamasy Joseff Sogor Urnak Zalogba adott földetske mellet Cir(citer) [körülbelül] Két Köbles földet az az darabot, mellynek szilessége lészen Nyolcz Ölnyire hoszassága pedig, amint az földnek hoszassaga erdö felé Megyen Négy Esztenddöre, vagyis inkább harom vetésre, el telvén pedig az Négy Esztendö ha én vagy Successorim [örököseim] le teszem vagy le teszik az altalam fel vett KétszázhuszonKét R(énus)f(orin)tokat azonnal minden p(rae)tensio [követelés] Nélkül nevezett földet ki ereszteni tartoszni fog, és nem is szabat lészen Masnak gyermekin kívül Kezébe Sub amissione investitae Summae [a befektetett összeg elvesztésének terhe alatt] altal adni Költt Bernatf(alva) die 24o Xer [December] 1817

Demeczky Ferencz m.p.   

Zsidora Gy[örgy] Keze X Vonasa