Demeczky Ferenc - Dióssy László - Záloglevél.1823

Demeczky Ferenc zálogszerződése Dióssy Lászlóval. (A dokumentum saját kézírásos másolatomban állt rendelkezésemre a szöveg digitális formátumba való átültetése során. Nem tekinthető betűhű másolatnak.) Bernátfalva. 1823. április 15.

 

Alább irtt nagy szükségtül szorongatattván vettem fel nemzetes Dióssy László uram ötsémtül hatvan id est [azaz] Nro 60 in valutalis R(énus)forintokat, melly summaba [összeg fejében] által adom, és effective resignalom [ténylegesen átadom], az Bernátfalusi határba nagy ortás [irtás] nevű rétemnek /: mellynek nap keleti szomszédgya Bernáth familia rétye, nap nyugoti pedig néhai Demeczky Mihály successori [utódai] fölgye :/ alsó végirül ezer Nro 1000 quadrata ölek[1] olly feltétellel hogy azon darabb rétet ha jövő 1824dik esztendöben leendő Szent György napik le nem tehetném vagyis le nem tenném, arra az esetre azon jussal valamint én birtam s birhattam volna egész hat Nro 6 esztendeik birhassa, és tsak 6 esztendő múlva tartoszni fog Uram ötsém vagy successori, én nékem, vagy successorimnak nem pedig másnak ha le teszük az most fel vett summát ki botsájtani, ha pedig felül nevezett jövő esztendőbéli Sz(en)t György napra le teszem akkor azonnal kezemhez visza ereszteni minden kifogás nélkül tartoszni fog, az legalis evictiot [törvényes kezességet] magamra és successorimra válalom. Sig(natum est) Bernáthfalva die 15o Apr(ilis) Ao 1823tio

öregebb Demeczky Ferencz[1] Quadrata öl - négyszögöl (lat. orgia quadrata, lat-ném. Quadratklafter): osztrák eredetű földmérték. Hosszmértékből hatványozással kialakított területmérték, a hold kisebb egységeként országosan általánosan használták a 17. sz. végétől, de csak a 19. sz. során lett egészen általános.