Demeczky Ferenc - Dióssy Miklós - Záloglevél.1824

Demeczky Ferenc zálogszerződése Dióssy Miklóssal. Búzafalva. 1824. február 10.

 

Retrül

Nro 9o 10mo

9 szam alat

 

retrul delre jaro

 

Alább irtt nagy szükségtül szorongatattvan vettem fel Nemzetes Diossÿ Miklos Uram ötsémtul 50ven id est [azaz] ötven valut(alis) forintokat melly sum(m)aba [összeg fejében] által adom es effective resignalom [ténylegesen által adom] az felső Balotán lévő Füzi P(rae)diumba situaltt [található] délre jaró [fekvő] Rétemet, Kinek is Napkeleti szomszédgya Fekete Joseff Ur [Ferenc unokahúgának férje], Nap Nyugati pedig Demeczkÿ Joseffur Testvér Batyám Rétyei, olly fel tétel alatt hogy azt ez idén hasznalván, ha az fel vett haszon utan a dato hujus Contractus intra Annu(s) [az e szerződésben meghatározott időpontig] le teszem az ötven val(utalis) forintokat tartoszni fog Kedves Uram Ötsém Kezembe visza botsajtani, ha pedig le nem teszem egész hat Esztendőkik, azon jussal [haszonnal] valamint én birhattam volna használya, és el Mulván az hat Esztendő nem Masnak tsak én Nékem vagy pedig successorimnak [utódaimnak] tartoszni fog amicabiliter [barátságosan] per nélkül ki ereszteni, az evictiót [kezességet] Magamra és successorimra válalom Költt Buzafalvan die 10mo Febr(uar) Ao 1824to Idösb Demeczkÿ Ferencz.

 

Praesentem Copiam cum suo originali Collat(um) eidem conformem esse testor. Sig(natum est) ut supra.

Nicolaus Dióssÿ m.p.