Demeczky Ferenc - Dióssy Miklós - Záloglevél fogalmazvány.1836

Demeczky Ferenc fogalmazványa egy Dióssy Miklóssal kötendő zálogszerződéshez. Az itt közölt szöveg apróbb betű, és központozási különbségektől eltekintve megegyezik az azonos keltezésű végleges szöveggel. Érdekesség, hogy itt még csak 6 évre kapná meg a földet Dióssy Miklós, míg a végleges változatban már 12 év szerepel. Búzafalva. 1836. október 8. A papíron ezen kívül még egy levélfogalmazvány részlete is olvasható. A címzettet nem sikerült azonosítani, és azt sem tudjuk, hogy miért jártak Alsófricskén Ferencék. A „halálozási szokások” boncolgatása talán az azokban a napokban dühöngő kolerajárványnak köszönhető. A keltezés e fogalmazvány esetében 1836. október 10. utánra tehető.

 

Alább irtt Nagy Szükségben lévén Kintelenétettem Te(kin)t(e)tes Diossÿ Miklos Uram ötsémtűl fel Venni Negyven id est [azaz] 40 Váltó forintokat Melly Summába [összeg fejében] attam által és effective resignáltam [valóban átadtam] Puszta Füzi Praediumban, Középsö Nyomas alatt situaltt [található] Balotai Rétembül /: Mellynek Mar alsó felét tőlem T(itu)la(l)tt Diossy Miklos ur Zalog Képen birja :/ mostanában felső felét, ezen egész Rétnek pedig felső szomszédgya Demeczky Joseff Ur Rétye, also pedig mostanában Baro Mesko Demeczky Julianna successoratul aquiraltt [utódától szerzett] Rét, olly fel tétel alatt, hogy ezen fele Rétet, ha jövő 1837dik Esztendőben esendő Sz(ent). György Napik az most fel [vett] Negyven Váltoforintokat le teszem, Legalis Interesivel [törvényes kamataival] edgyütt, akkor ezen Rétet Ujra birtokomba Vis(s)za botsajtani tartoszni fog Ur(am) ötsém, ha pedig le nem tehetném, vagy le nem tenném, arra az esetre egész Hat, id est 6 Esztendeik azon jussal valamint én birta(m) és birhattam volna pleno jure [teljes joggal] birja, és hasznallya. el telvén pedig az Hat Esztendő, ha én vagy successorim le teszik, az mostan fel vett Negyven Váltoforintokat, akkor minden Per Nélkül Amicabiliter [barátságosan] Kedves Ur(am) Ötsém, és Successori, én Nékem vagy Successorimnak Vis(s)za botsajtani Kötelesek lesznek. az Legalis Evictiot [törvényes kezességet] Magamra, és Successorimra válalom Költt Buzafálván October 8dikán 1836dik Esztendőb(en)

 

Idősbik Demeczkÿ Ferencz m.p.

 

[...] vittem Fricskére[1] abbúl költettűk mert itten hirtelen szoktak meg halni az emberek[,] Doctorok vélekedése szerint koleraba, mások vélekedése szerint pedig guta ütésbe, amint is Károlyi Nagy Sarosi Plebanus mék 9a ... Sebessen Baratoknal[2] misét szolgáltt Hetfön pedig Sarosba mar kiteritve voltt[3], de Eperjesenis sokan illy formán haltak meg, azért illyetén görbe utakon nem tanátsos maganosan járni, Majgraber[4] pedig, hogy az Költséget Kerölye és talán magatis féltete[,] Kassan Maradott. ezzel mindenkor tapasztaltt attyafi szereteteben ajanlott álando fris jo egésséget az Ur Istentül Kivanván ezér csokok köszt feleletett elvárván vagyok[1] Alsófricske: község az egykori Sáros vármegye bártfai járásában.

[2] Az alsósebesi ferences kolostorban. (Alsósebes: község az egykori Sáros vármegye eperjesi járásában.)

[3] FHL INTL Film 1794314 Item 4. SlovenskoSarisVelky Saris. RK. Sterbe Reg. Vol. n. 1390. 1831-1848. 66. [1836. október 10. - Károly János (1777-1836) nagysárosi plébános halotti bejegyzése.]

[4] Maygraber Ferenc: Ferenc sógora, Ladomérszky Mária férje.