Demeczky Ferenc - Dióssy Tamás - Zálogtoldalék.1841

Demeczky Ferenc zálogtoldaléka a 6. számú, Dióssy Tamással kötött záloglevélhez (fogalmazvány). Talán az 1831. június 20-án kelt záloglevél toldaléka lehetett. Demeczky Ferenc kézírása. Bernátfalva? 1841. április 16.

ad Nmero 6to Kozép Nyomas
          széles foldbul

Ao 1841 Die 16a Apr(ilis) az tulso lapon ki tett földre Nagy Szüksegben lévén Ujra Vettem fel auctionak tizenNyocz Valto forintokat Te(kin)t(e)tes Dióssy Tamas Urtul olly fel tétel alatt hogy Nevezett földet az 1842dik evnek Aprilis 19dik Napjatul egész 32 Esztendeik azon jussal Valamint én birhattam volna az tulso lapon fel tett Conditiok alatt [a túloldalon leírt feltételek szerint] birja és hasznalja el telvén pedig az Kötött Esztendők minden Per és hatraltatas nélkül Successori[m]nak [utódaimnak] ha le teszik ezen Contractuson [szerződésen] Ki tett Summakat ki botsajtani felöl T(itu)la(l)tt Diossy Tamas ur és Successori Kiereszteni amico modo [barátságosan] tartoszni fognak.